Arjeplogs filmfestival

 

Arjeplogs filmfestival

Arjeplogs filmfestival går kring teman tro, film och kärlek. Filmfestivalen vill ge utrymme för människor till att diskutera kring filmer som visas och omkring livsfrågor som filmerna tar upp. Varje år under februari arrangeras filmfestivalen.

Det som är speciellt med filmfestivalen är att under festivalen får publiken och filmarbetare som regissörer, skådespelare möta varandra och samtala kring filmer, livsfrågor, tro och filosofi och om alla frågor som väcks när publiken ser på film. De som är arrangörer till filmfestivalen är Arjeplogs församling och Arjeplogs biografförening.

 

Arjeplogs filmfestival