Malåfesten

Malåfesten arrangeras i tre dagar i juli med olika festligheter i sjöparken. Huvudsakligen dans till både äldre och ungdomar med middag, servering, bar, trubadur, dans framför scen och disco i tält. Det finns även under dagen aktiviter till barnen som hoppborgar och andra lek aktiviteter. Andra aktiviter som visas under dagen är skoter på vatten och motorträff med bilutställning.

Malåfesten