Laisdalen

Laisdalen är ett stort reservat belägen på båda sidorna av Laisälven, i Laisälven finns det goda fiskemöjligheter. Skogen i Laisdalen är fjällurskog som består mest av fjällbarskog. Stora ytor av skogen är orörd skog, i området finns även rika kärrmarker. Vid sjöarna hittar du växter som jämtlandsmaskros och lappblågull. Djur som finns i området är björn, järv, lo och utter.

Det du kan göra i området är att tälta, vandra, göra upp eld, plocka bär och svampar, köra skoter, fiska och jaga med gällende regler. Tänk på att du får inte skada växter och djur i området.