Märkberget

Märkberget är en naturreservat som omfattar Märkberget och Märkforsen och ligger vid Laisälven. Runt omkring området finns det tallskogar, fjällbjörk, tjärnar och rikkärr. Sällsynta växer trivs i området som klippbräckan, det finns en rik flora i området med 270 olika växtarter som till exempel guckusko, fjällsippa, purpurbräcka och gullbräcka.

Växterna trivs bra att växa här på grund av rika bergarter som finns i jorden som bildades vid en bergskedjebildning för 430 miljoner år sen. Inlandsisen har skulpterat Märkberget som den ser ut idag, kanjonen och Märkklyftan har blivit formade av vatten som smält av inlandsisen.

I området är det tillåtet att tälta, vandra, plocka svamp och bär, köra skoter längs skoterlederna, fiska, jaga.  Elda är tillåtet under vintern och under sommaren endast nära vattendragen. Området är skyddat och man får inte skada växterna eller djuren i området.