Björnlandet

 

Björnlandet Nationalpark I Åsele Kommun Foto: Anna Berggren

 

Björnlandet Nationalpark

Björnlandet nationalpark befinner sig i Åsele kommun och är landets mest värdefulla urskogar med gamla tallar, gransumpskogar och spår efter skogsbränder. Nationalparken bildades 1991 och invigdes av Carl XVI Gustaf. Nationalparken består av 2300 hektar skog.

I Björnlandet finns det många olika leder där det går att vandra det går att välja mellan både längre och kortare leder. Om du är intresserad att se djur och fåglar är Björnlandet bra ställe för att spåra djur och för fågelskådning. Guldbäcksleden en vandringsled finns i nationalparken en innehållsrik vandring som tar dig genom björnbergets hällmarker. Vandringsleder går vid Guldbäcken och sedan genom skogen som brann 1970 fram till vackra Angsjön där Angsjökojan ligger. Leden passerar nationalparkens kärnområde med 500- åriga tallar och med stensamlingar så kallade blocksänkor som uppstått när block och stenar lyfts upp mot markytan genom tjälning, i området finns det även jätteblock som hamnat i området lämningar av inlandsisens smältning. Djur som du kan upptäcka i skogarna är älg, mård, björn, lodjur och hare. Fåglar som finns i området är tjäder, lavskrika, bergfink och kungsörn eller fjällvråk.

Inom nationalparken finns det goda möjligheter till parkering, det finns vindskydd, grill- och rastplatser och utsiktsplatser.

 

Björnbergsutsikten

Vid Angsjön finns en led längs Björnberget som tar sig igenom gammelskog, det är 2,5 km till toppen. I toppen av Björnberget finns fantastiska björnbergsutsikten som är populär besöksmål. Det finns sittplatser där du kan njuta av utsikten och av tallarna runt omkring.

 

Björnlandet Nationalpark

 

 

Mer bilder från Björnlandets nationalpark:

Björnlandet Nationalpark I Åsele Kommun Foto: Sofia Berggren

 

Björnlandet Nationalpark I Åsele Kommun Foto: Sofia Berggren

 

Björnlandet Nationalpark I Åsele Kommun Foto: Anna Berggren

 

Björnberget Foto: Sofia Berggren

 

Björnlandet Nationalpark, Angsjö Foto: Sofia Berggren