Koppsele sameviste

Koppsele samevistet är ett naturreservat som ligger Malå kommun. Samevistena är troligtvis en av de äldsta i Malå, platsen har fått sitt namn på grund av att samevistena ser ut som  upp- och nervänd kopp eller kosa.

Byggnader i området

Byggnader som finns inom området är en kåta, två bodar, två äldre husgrunder och kallmurad källare. Det finns lämningar efter samer i området och det finns lämningar av odling och det har varit en fast bosättning för samer.