Storforsen

Naturreservatet är två kilometer långt och sträcker sig längs Malån. Det finns forsträckor längs ån och Storforsen är en kanjon som är utbilddats av ytvulkaniter vilket är materialet som berget består av. Tack vare materialet som bergen består av har strukturet omvandlat bergen till lodräta stup. Det finns tydliga spår från flottningstiden inom reservatet, en av dem är båtdraget vid forsen. Det finns även två gamla flottarkojor inom området.