Gausjosjö sameviste

 Gausjosjö sameviste

Efter 2 km vandring längst Gausjosjön kommer man till Gausjosjöns sameviste. Här vid Överuman har det levt människor i över 6.000 år. Vid sjöstranden nedanför bodarna finns en stenåldersboplats med fynd från 1000-talet f.Kr. En av anledningarna att det kom folk hit var för att hämta råmaterial till sina stenredskap. De nuvarande kåtorna och bodarna har uppförts av tvångsinflyttade samer från Norrbotten på 1930-talet. Vistet används inte längre aktivt för renskötsel, men är ändå väl omhändertaget och de flesta av kåtorna står öppna för besökare.