Kyrkberget

Kyrkberget

Ovanför byn Kyrkberg, 20 km nordväst om Storuman längs Umeälven, ligger Kyrkberget. Den branta sydsidan av det 627 meter höga berget avtecknar sig tydligt och syns ända från Storuman. Den mycket imponerande klippan är 60-70 meter hög och kraftigt överhängande.