Vilhelmina Kyrkstad

 

 

Vilhelmina Kyrkstad

Vilhelminas kyrkstad uppstod på 1840-talet då ett område på prästbordets mark, strax nedanför Kyrkberget, avsattes för kyrkstadsbebyggelse. Kyrkstäder var en nödvändighet i de norrländska landskapen, då socknar var stora och avstånden långa. Därför lät bönderna ute i byarna tillsammans eller enskilt uppföra kyrkstugor. Dessa bildade en liten trästad nedanför kyrkberget, och fungerade som övernattningsstugor under kyrkhelgerna. Vilhelmina Kyrkstad befolkades under kyrkhelgerna, men låg i övrigt öde. År 1921 utbröt en brand i staden, och idag finns endast 21 av de mer än 70 stugorna kvar.