Snöskoterleder

IMG_0587 (1)

Skoterleder

Eftersom omgivningen i våra kommuner stora delar av året täcks av snö, så är det vanligt att många här äger en snöskoter. En del använder den i arbetet, andra till att ta sig ut för att fiska eller för att sola och grilla korv. År 2015 fanns det totalt 12 637 registrerade snöskotrar i de 8 inlandskommunerna, varav 3 439 enbart i Storumans kommun (trafa.se).

Inom Storumans kommun finns ca 130 mil skoterleder som prepareras vid behov. I Vilhelmina kommun finns ca 170 mil skoterleder.Preparering utförs av kommunens personal, företag, ideella skoterföreningar och andra skoterintresserade. Köp gärna ledbevis så bidrar du till underhållet av lederna. Se till att hålla dig uppdaterad som förändringar i ledsystemen samt när skoterförbud träder i kraft. Detta brukar annonseras ut i dagstidningar, informationsblad, på kommunernas hemsidor samt på länsstyrelsens hemsida.

Snöskoterbevis

För att få köra snöskoter behöver du snöskoterbevis, eller körkort utfärdat före år 2000.

Läs mer