Glesbygdsmedicinskt centrum

 

 

Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland.

Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet. Öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

GMC:s uppdrag är att arbeta med utbildning, utveckling och forskning inom olika områden:

– Samverkan

– Patientnära vård- och omsorg

– Samers hälsa

– Kompetensförsörjning

 

 

Länkar

Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum Facebook