Projekt

 

 

Projekt

Studentprojekt

På Glesbygdsmedicinskt centrum handleds läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@vll.se.

 

Doktorandprojekt

För tillfället bedrivs fem doktorandprojekt på GMC, samt ett projekt som kommer att leda vidare till ett doktorandprojekt. Vill du veta mer om något av dessa projekt är du välkommen att kontakta respektive person direkt.

Palliativ vård i norra regionen

Lena Kroik, lena.kroik@vll.se, sjuksköterska

Sjukstugemodellen

Mante Hedman, mante.hedman@vll.se, distriktsläkare

Kolorektalcancer i norra sjukvårdsregionen – Delays

Catharina Persson Ingvarsson, catharina.ingvarsson@vll.se, distriktsläkare

Stomier i glesbygd

Simon Näverlo, simon.naverlo@vll.se, AT-läkare

Behandling av livsstilsförändringar på distans (blivande doktorandprojekt)

Sarah Persson, sarah.d.persson@vll.se, dietist

 

Större utvecklingsprojekt

Innovationskraft i glesbygd

Etablering av åtta samhällsbaserade virtuella rum

Kontaktperson: Roland Gustavsson, roland.gustavsson@vll.se

Recruit & Retain – Making it work

Utvärdering och följeforskning av olika rekryteringsinsatser

Kontaktperson: Roland Gustafsson, roland.gustafsson@vll.se