Utbildningar

 

 

Utbildningar av Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum genomför kortare och längre utbildningar och kurser inom ett flertal olika områden. Här nedan följer ett urval av kurser som vi genomfört:

– Akutsjukvård i glesbygd (SK-kurs)

– Ultraljud i primärvård

– Tröskelkurs för läkare

– Utbildningar kopplade till AXG och AXGH

 

Utbildningar och olika former av kursverksamhet är något vi kommer att fortsätta utveckla här på Glesbygdsmedicinskt centrum, framförallt inom tre fokusområden:

– Akutsjukvård

– Distansteknik

– Ultraljud

 

Glesbygdsmedicinskt centrum