Fritid

Fritidsintressen

Fritiden är viktig oavsett vart du bor och i glesbygden finns flera olika aktiviteter att ägna sig åt på sin fritid. Fritidsaktiviteter skapar möjlighet till ett större nätverk och fler kontakter i din närhet. För dig som är nyinflyttad är fritiden även ett sätt att få nya vänner.

Allemansrätten

I Sverige har vi genom allemansrätten en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, åker båt eller när du är ute och njuter av naturen. Allemansrätten är inskriven i svensk lagstiftning och olika regler gäller vid olika aktiviteter. Den innebär även att vi har en skyldighet att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn mot markägare och andra besökare. När du är ute i naturen tänk därför på allemansrättens grundregel, inte störa – inte förstöra.  
 

Föreningslivet

Föreningsfrihet är rätten att starta en förening och det är en mänsklig rättighet i det demokratiska samhället. En grupp människor som har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan därför starta en förening tillsammans. Det finns många olika föreningar i våra kommuner, till exempel idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar samt religiösa föreningar. 

Fritidsgård för unga

På fritidsgården kan ungdomar träffa kompisar. Det ordnas kurser där ungdomarna kan lära sig spela musik, teater eller lära sig dansa. Kontakta din kommun för att höra vad som finns eller läs mer på deras webbplats. 

Studieförbund

I våra kommuner finns flera olika studieförbund som arrangerar kurser och föreläsningar löpande. I Storuman finns en lokalavdelning för Friluftsfrämjandet.