Leva i glesbygd

 

Leva i glesbygd

En del människor upplever en trygghet i att bo i glesbygden där de flesta känner varandra, och även en trygghet i det vardagliga livet. Det är ofta enkelt att engagera sig i aktiviteter och föreningar, och genom den vägen lära känna människorna i området. Det är lätt att ta sig ut i naturen och till olika friluftsaktiviteter i glesbygden. De främsta anledningarna till att flytta till glesbygden är enligt undersökningar enkelhet och öppenhet som finns i ett mindre samhälle som många upplever som viktigt. Det finns en öppenhet i ett litet samhälle och människor hälsar gärna på varandra fast de inte känner varandra. Det är lätt att känna sig snabbt som en del i samhället, det är lätt att få kontakt med andra människor och som nyinflyttad kan du känna dig önskad och omhändertagen.

Bättre livskvalité

De som väljer att bosätta sig i glesbygden strävar ofta efter en bättre livskvalité och har speciella behov, främst när det gäller bostad, område, barnomsorg och skola. Gällande barnomsorg går det snabbt att få barnomsorg i glesbygden, köerna är inte lika långa som i städerna. Skolklasserna är små och barn i olika åldrar lär känna varandra och kan ha lika mycket glädje av varandra som jämnåriga barn. I glesbygden är det nära och lätt att göra en utflykt till skogen tillsammans med hela familjen. Att göra upp en eld och grilla korv eller att gå ner till sjön är vardagsnöjen här.

 
Vad är glesbygd?

Det finns ingen enhetlig definition av begreppen glesbygd och landsbygd. I Sverige finns ett antal olika definitioner.

Utgår från tätorter större än 10 000 invånare när de definierar landsbygden. Tätorter i glesbygd är tätortsområdes med 1 000 till 10 000 invånare. Glesbygden är alla andra områden inklusive tätorter färre än 1 000 invånare. Utifrån dessa definitioner får varje kommun en indelning så att landets kommuner kommer att tillhöra storstadsområden, stadsområden, landsbygd eller gles landsbygd. 
 
 
2016 Antal invånare Landareal Invånare per kvkm: 
Vilhelmina 6 815 st 8 048 km2 0,85
Storuman 5 950 st 7 299 km2 0,82
Norsjö  4 171 st  1 739 km2  2,4
Malå 3 102 st 1 598 km2 1,94
Arjeplog 2 868 st 12 557 km2 0,23
Åsele 2 834 st 4 223 km2 0,67
Dorotea 2 738 st 2 764 km2 0,99
Sorsele 2 551 st 7 367 km2 0,35