Småviltsjakt

Småviltsjakt

Småviltsjakt är ett stort intresse bland kommuners invånare. Här finns en mängd småvilt som jagas under vissa perioder under året.

Ripjakt

Ripjakt med stående fågelhund, ofta Vorsteh, Setter eller Pointer, är en jaktform som passar många. I våra fjälltrakter finns fina områden som lämpar sig för denna jaktform. I våra kommuner finns även ett flertal företag som kan erbjuda guidning och en helhetsupplevelse för dig och dina jaktkamrater. Ripjakten startar alltid den 25 augusti i Sverige, det datumet ligger före jaktstart för våra grannländer Norge och Finland och därför söker sig många utlandsjägare hit, särskilt första veckan av jakten. Fjällen i Västerbotten är statlig mark ovan odlingsgränsen. Därför regleras småviltsjakten av Länsstyrelsen i Västerbotten. Du kan köpa dygnskort men är du bosatt och mantalsskriven i den kommun du tänkt jaga i kan du istället köpa kommunkort, eller länskort. Vill du jaga på privat mark kontakta någon på orten för att se hur det går att köpa jaktkort.

Jakt på skogsfågel

Tjäder, orre och järpe finns i skogen. Vid jakt av skogsfågel med hund används främst finskspets och norrbottenspets. Jaktkort i skogsmark regleras av Länsstyrelsen, även Sveaskog äger mycket skog i våra kommuner. 

Harjakt

Harjakten är som mest intensiv när första snön kommit och du kan nyttja den så kallade spårsnön för att se var haren nyligt skuttat fram. Hare jagas vanligtvis med stövare, eftersom dess storlek passar bättre i snödjupen än vad till exempel tax gör.

Övrigt småvilt

Det småvilt som finns här utöver ovan nämnda är sjöfågel och rådjur. Det finns inte så många rådjur eftersom klimatet och snödjupet gör att de inte trivs särskilt bra här.

Köpa jaktkort

Länsstyrelsen säljer från och med 2014 jaktkort via Natureit. Det finns lokala återförsäljare där du med legitimation kan köpa jaktkort i Västerbotten. Jakt och fiskesajten Södra Lappland  har mer information kring jakt- och fiskekort.

Läs mer

  Södra Lappland
  Sveaskog
  Natureit