Leva i glesbygd

  

  mLTE

Foto: Lena Berggren

 

Hur är det att leva i glesbygd?

Människor har alltid flyttat till och från olika orter. De flesta som flyttar ut är i åldern 18-25 år och oftast beror det på studier och arbete. Andra vill gärna flytta till glesbygd, de främsta anledningarna enligt undersökningar är enkelhet och öppenhet som finns i ett mindre samhälle och som många upplever som väldigt viktig.

Känna trygghet i att alla känner alla och att de flesta vet vem andra är. Även känna trygghet i det vardagliga livet och rutinerna som gör tillvaron strukturerad. Det är enkelt att komma i med aktiviteter och att engagera sig i föreningar. Småskaligheten gör det enkelt med korta avstånd till det mesta inom samhället och det gör att tid blir över till aktiviter på fritiden. Det är lätt att ta sig ut i naturen och friluftsaktiviteterna är alldeles bakom husknuten.

Det finns en öppenhet i ett litet samhälle och människor hälsar gärna på varandra fast de inte känner varandra. Det är lätt att känna sig snabbt som en del i samhället, det är lätt att få kontakt med andra människor och som nyinflyttad kan du känna dig önskad och omhändertagen.

De som väljer att bosätta sig i glesbygden känner att de behov de har kan uppfyllas och då kan det bli en väldigt bra livskvalité, främst för barnfamiljer. Det går snabbt att få barnomsorg, skolklasserna är små och barn i olika åldrar lär känna varandra och kan ha lika mycket glädje av varandra som jämnåriga barn. Det är långt till lekland och stora badhus men mycket nära till en fantastisk utflykt i skogen tillsammans med hela familjen – att göra upp en eld och grilla korv eller att gå ner till sjön för att meta är vardagsnöjen här.

 
 Vad är glesbygd?

Det finns ingen enhetlig definition av begreppen glesbygd och landsbygd. I Sverige finns ett antal olika definitioner, vilka har tillkommit utifrån olika behov och ändamål.

 
2016 Antal invånare Landareal Invånare per kvkm: 
Vilhelmina 6 815 st 8 048 km2 0,85
Storuman 5 950 st 7 299 km2 0,82
Norsjö  4 171 st  1 739 km2  2,4
Malå 3 102 st 1 598 km2 1,94
Arjeplog 2 868 st 12 557 km2 0,23
Åsele 2 834 st 4 223 km2 0,67
Dorotea 2 738 st 2 764 km2 0,99
Sorsele 2 551 st 7 367 km2 0,35
 
 
 
Sveriges kommuner och landsting
De har grupperat kommuner i nio grupper utifrån befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Uttrycket landsbygd används inte men en av dessa grupperingar är glesbygdskommuner.
 
Tillväxtverket
Delar in landet i FA-regioner. Detta visar regioner som människor berörs av genom dagliga resor till och från arbetet samt företagens rekryteringsområde för arbetskraft. Tillväxtverket delar sedan in dessa regioner i fem regionfamiljer: Storstadsregioner, Större regioncentrum, mindre regioncentrum, småregioner med privat sysselsättning och småregioner med offentlig sysselsättning.
 
Jordbruksverket
Utgår från tätorter större än 10 000 invånare när de definierar landsbygden. Tätorter i glesbygd är tätortsområdes med 1 000 till 10 000 invånare. Glesbygden är alla andra områden inklusive tätorter färre än 1 000 invånare. Utifrån dessa definitioner får varje kommun en indelning så att landets kommuner kommer att tillhöra storstadsområden, stadsområden, landsbygd eller gles landsbygd. 
 
 
   Tillväxtverket
   Tillväxtanalys