Djur och natur

Regler i naturen

Det finns en fantastisk natur i norra Sverige, en natur som ska värnas och tas hand om. Det finns därför vissa regler som du bör känna till när du rör dig ute i vår natur. Grundprincipen för alla däggdjur och fåglar är att allt vilt är skyddat och detta gäller även ägg och bon. Tänk därför på att när du befinner dig i naturen gäller allemansrättens grundregel: inte störa – inte förstöra. Vissa arter i vår natur tillhör staten och här gäller särskilda regler. De vanligaste arterna som finns i våra kommuner är björn, järv, lo och kanske nån enstaka fjällräv. Rovfåglar förekommer mer när tillgången på sork ökat. Har du tur kan du se en fjälluggla, lappuggla eller örn, även storken räknas som statens vilt. Om du har hund och det inte är jaktsäsong ska du alltid ha hunden kopplad, för att se till att hunden inte stör eller förstör djur och natur.

Naturreservat

Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för att skydda naturen genom nationalparker, natur- och kulturreservat samt Natura 2000. Länsstyrelsen förvaltar delar av statens mark i fjällen och ansvarar för de statliga lederna som är viktiga både för säkerheten i fjällen och för att människor inte ska skada naturen. Även kommunerna, stiftelser och Skogsstyrelsen skyddar naturen.

Björnlandet nationalpark

Regler för eldning 

Eldning är tillåtet när det kan ske säkert och kontrollerat. Det är tillåtet att ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som bränsle till elden. Du får dock inte hugga ner träd eller buskar. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som bränsle, eller ta ris, grenar eller näver från levande träd. Vid torrt väder eller om det finns andra skäl för stor brandrisk kan eldningsförbud utfärdas. Det betyder att all öppen eld är förbjuden, även i eldstäder. 

Samebyars renar

Naturen och djurlivet styrs av ljuset och utomhustemperaturen, det går att se bland annat på ripan och haren som byter utseende på pälsen och fjädrarna på våren och sent på hösten. Renar ses ofta både i fjället, i skogen och längs vägarna. Vildrenen anses utdöd, de renar som finns är tamrenar och ägs av Gran, Ran, Ubmeje, Vapsten, Vilhelmina Norra eller Vilhelmina Södra samebyar. Renen vandrar mellan sommar- och vinterbetesland och efter 1 maj ska den enligt lag befinna sig ovan odlingsgräns. Under vårvintern genomförs renflyttningar av samebyarna och efter detta finns strövrenar i skog och mark.

Läs mer