Arbeta i Glesbygd

 

 

Arbete i glesbygden kan ge en bra livserfarenhet till framtiden, inom vårdyrken kan du få många olika arbetsuppgister och jobba i olika områden. Du har möjlighet att bo nära naturen och få möjlighet till olika fritidsintressen som du annars inte kunnat utöva i stadsmiljö, som exempelvis skidåkning, slalom, fjällvandring och bärplockning. Många känner en trygghet att bo och arbeta i glesbygden och vill ge den tryggheten till sina barn så att de kan bo och leva i en trygg miljö.