Arbete för nyanlända

 

 

Arbete för nyanlända

Jobb som kommuner kan erbjuda till nyanlända i arbetsmarknaden är instegsjobb. Du som är nyanländ och har fått uppehållstillstånd kan få ett instegsjobb, det är arbetsförmedlingen beslutat om instegsjobb och du kan vända dig till arbetsförmedlingen i första hand.

 

 

Mer information:

Arbetsförmedlingens webbplats

Sveriges Kommuner och Landsting webbplats