Praktik och arbetsträning

 

Praktik och arbetsträning

Praktik innebär att du får arbeta på en arbetsplats för att få yrkespraktik, arbetslivserfarenhet och för att spetsa eller stärka din yrkeskompetens. Praktik kan även ske under handledning. Praktik kan ske under studietiden eller som arbetslös få mer stöd och få mer chanser till ett arbete. Till dig som har varit sjukskriven och borta en längre tid av en anledning erbjuds arbetsträning, arbetsträning är hjälp till dig för att komma tillbaka till arbetslivet. Du som har varit borta från arbetsmarknaden länge eller är ungdom för att jobb- och utvecklingsgaranti gällande arbetsträning, målet är att få ett arbete efter arbetsträningen.  

Västerbottens läns lansting

Landstinget erbjuder praktik till studerande på universitet och högskola, de erbjuder platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetsförlagdutbildning (APL) erbjuds till de som läser omvårdnad på gymnasiet. Landstinget erbjuder även praoplats till dig som går på högstadiet.

Storuman kommun

I Storuman kommun finns möjlighet till praktikplatser, du kan prova på olika yrkesområden. Arbetsmarknadsenheten samorndnar praktik inom kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, social förvaltningen, privata företag, föreningar och organisationer. Hos Arbete för alla (AFA) gör många sin praktik, AFA ger olika uppdrag till förvaltningar och föreningar.

Åsele kommun

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Åsele kommun hjälper ungdomar och långtidsarbetslösa. AEM samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, Kommunens Socialtjänst, Skolan, Näringslivet, Studieförbund, Vindels Folkhögskola och närliggande kommuner. AEM arbetar med projekt angående arbetsmarknad och integrationsservice.

Sorsele kommun

Arbetsmarknadsenheten i Sorsele hjälper personer till att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen samordnar med aktörer som Arbetsförmedling, försäkringskassa, Socialtjänsten, privata företag, föreningar, studieförbund och andra ideella organisationer. Exempel på vad enheten gör är att hjälpa till med feriejobb, praktik, unga till arbete, integrationssamordning och boendestöd.

Malå kommun

Arbetsmarknadsenheten i Malå samarbetar med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och Familjeomsorg, Komvux och andra aktörer. Enheten arbetar för att för minska arbetslöshet och bidragsberoende bland Malå kommuns invånare. Exempelvis hjälp till feriearbete, särskilda insatser som arbetsträning och arbetsmarknadsprojekt.

Norsjö kommun

Arbetsmarknadsenheten i Norsjö arbetar med projektet Utväg, som går ut på att hjälpa personer med försörjningsstöd till att få tillfälliga anställningar. Syftet är att förbättra livskvaliten, öka anställningsbarheten och underlätta personen att återgå till egen försörjning. Samarbetspartner är Norsjö kommuns arbetsmarknadsenhet och socialkontor samt Arbetsförmedlingen.