Forskning och Utveckling

I region Västerbotten finns idag en tydlig satsning på forskning och utveckling. Under 2012 startade Västerbottens läns landsting två glesbygdsmedicinska centrum i Storuman och Vilhelmina. Med sjukstugorna som grund, med väl utvecklad distansteknik och trygga rutiner utvecklas här ett världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre invånare. Vägen dit går via system, teknik, forskning, utveckling och utbildning där det handlar om att arbeta förebyggande, om att bygga kunskap med forskning och om att utbilda efter glesbygdens speciella behov. 

Forskning

Glesbygdsmedicinskt centrum vill stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar och fungera som centrum för förebyggande hälsovård, forskning och utveckling gentemot länets samiska befolkning. Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar vidare med forskning och utveckling genom att samverka med lämpliga universitetsinstitutioner med anknytning till aktuella projekt, både nationellt och internationellt, och försöker skapa möjligheter för elever, studenter och doktorander att göra projektarbeten/studier i glesbygd. 

 Brainstorming-512