Förskola

I glesbygden är väntetiderna oftast korta för förskoleplats, från tre till fyra månader. Personaltätheten är hög i förhållande till antal barn och alla förskolor erbjuder mycket uteaktivitet. Förskolorna är för barn från ett års ålder och erbjuder en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Genom lek lär sig barnen att skapa, utforska och leka med andra barn i grupp och umgås med andra vuxna. Barn från ett års ålder ska erbjudas en plats i förskolan eller pedagogisk omsorg enligt de behov som finns.

Arbetssökande förälder och föräldralediga

Som arbetssökande har du rätt att bli erbjuden att behålla barnets plats i förskolan i 20 timmar per vecka. Föräldrar som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden 15 timmar per vecka för sitt barn. Tiderna bestäms med förskolan i dialog med föräldrarna och utifrån vad som är bäst för barnet.  

Modersmålsstöd

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. En del förskolor i glesbygden erbjuder samisk inriktning, de kommuner som ingår i förvaltningsområde för samiska är Storuman kommun, Sorsele kommun, Malå kommun, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun och Arjeplog kommun. Läs mer om dina rättigheter som minoritet i länkarna nedan.

Förkolor i Glesbygden

Storumans kommun erbjuder barnomsorg i tätorten, Stensele, Tärnaby, Hemavan, Gunnarn och Slussfors. De olika förskolorna i Storuman kommun är Björken, Blåklockan, Gungan, Granen, Holken, Tallen och Rönnen, Solbacken, Villavillekulla och Naestie. I Tärnaby finns Naestie, Tärnaby sameskola, en statlig förskola som erbjuder en samiskt integrerad inriktning. På Naestie, sameskolan finns förskola, skola och skolbarnomsorg (fritidshem). Skolan erbjuder utbildning med samisk inriktning till och med till årskurs 6 i grundskolan.

Vilhelmina kommun har 10 st förskolor i kommunen och erbjuder barnomsorg i tätorten, Dikanäs, Latikberg, Malgovik, Saxnäs och Nästansjö. De olika förskolorna är Fjällripan, Myltan, Norrskenet, Regnbågen, Rävlyan, Sagobacken, Skogsbacken, Tranan, Täppan och Vågen. Vilhelmina kommun är samisk förvaltningskommun och erbjuder samiska inslag i förskoleverksamhet om vårdhavarna önskar det. I samband med anmälan till en förskola ange önskan om tillgång till samisk verksamhet. Femåringar erbjuds återkommande besök i samevistet på kyrkberget i Vilhelmina, barnen i fjällskolorna besöker Fatmomakke kyrkby. Barnen lär sig om samisk kultur och tradition. Modersmålsstöd erbjud även i nord och syd samiska.

Arjeplog kommun har barnomsorg i Arjeplog och i Slagnäs. I Arjeplog har de Arjeplogs förskola med åtta avdelningar. Och även förskolan Öberga förskola med avdelningen Solen. Arjeplog ingår i förvaltningsområde för samiska och inom barnomsorgen erbjuder stimulering, lärande för barnen på förskolan om samisk kultur och prata och höra samiska i sin vardag.

Dorotea kommun erbjuder barnomsorg i Dorotea, det finns två förskolor. Förskolorna är Nyckelpigan med fyra avdelningar och Smulan med tre avdelningar. Dorotea kommun är förvaltningskommun för samiska och ska därför erbjuda plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska, om föräldrarna begär det. Samiskprofilerad förskoleverksamhet bedrivs på förskoleavdelningen Björnen och Borgafjäll och pedagogiska omsorgen Rävlyan.

Måla kommun i Malå finns det fyra förskolor och de är belägna i Malå. I tre förskolor finns två avdelningar, och en förskola med en avdelning. Förskolorna är Tjambo, Skogsgläntan, Skogsbacken och Clownen. Måla kommun är förvaltningskommun till samiska och erbjuder barn till att lära sig och samisk kultur, även samiska språket och svenska. Förskoleavdelningar som jobbar med samisk profilering är Droppen och Flingan.

Sorsele kommun har barnomsorg i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och i Gargnäs. Förskolorna i Sorsele kommun är Rävlyan, Trollgrottan, Solstrålen, Blåhaken och Sjumilaskogen. Sorsele kommun är förvaltningskommun för samiska och erbjuder förskola delvis på samiska, när föräldrarna begär om det.

Åsele kommun finns det barnomsorg i Åsele och i Fredrika. I Åsele finns två förskolor, Renen och Villan. I Fredrika finns förskolan Snödroppen.

Norsjö kommun det finns sju förskolor i Norsjö kommun, fyra i centrala Norsjö och en i Norsjövallen, Gumboda och Bastuträsk. Det finns tillsammans 8 stycken förskolor dem är Droppen, Filuren, Humlan, Kotten, Myrstacken, Spelevinken, Spjuvern och Svalan. 

Öppna förskolan

Öppna förskolan är ett mötesplats för föräldrar och barn, där de kan ha roligt tillsammans och utöva aktiviteter. Öppna förskolan är utan avgifter och det behövs ingen inskrivning eller anmälan. Aktiviteter som oftast erbjuds på öppna förskolor är sångstund tillsammans och pyssel.

Storuman kommun har öppenförskola som heter Torsdagskul och organiseras av Svenska kyrkan. 

Vilhelmina kommun har öppen förskola som heter Kyrkis som arrangeras av Svenska kyrkan.

Arjeplog kommun har öppen förskola som är arrangerad av Svenska kyrkan som heter kyrkis.

Läs mer