Stöken

Stöken i Marsfjället, Foto: Vilhelmina kommun.

Stöken

I Marsfjället kan du besöka olika toppar under din vandring. En av topparna är Stöken, tillsammans blir det en sex timmars vandring till toppen på Stöken. Det är en medelsvår vandring, vissa områden är det stenigt och blött och då bör du vara försiktig, höjdskillnaden är 560 möh – ca 1000 möh. Sträckan är ca 7 km från vändplats i Marsliden.