Sjuksköterska

 

Sjuksköterska

Som sjuksköterska i glesbygd finns många områden att arbeta inom. De vanligaste arbetsgivarna är kommun och landsting, men även privata företag anställer sjuksköterskor, exempelvis för ambulans och i företagshälsovård.

Olika arbetsområden

Inom kommunen kan du välja mellan att arbeta med äldre på särskilda boenden eller med hemsjukvård. Även skolhälsovården ligger ansvarsmässigt under kommunen och på flera orter finns även avdelningar som kommun och landsting driver gemensamt. Hos landstinget kan du arbeta som sjuksköterska på vårdavdelning eller på läkarmottagning. Eftersom det finns röntgenutrustning på sjukstugorna kan du även arbeta som röntgensjuksköterska. På barnmorskemottagning och mödravård samt på familjecentralen i Vilhelmina finns även Barnmorskor. Distriktssköterskor arbetar på distriktssköterskemottagning samt på familjecentralen i Vilhelmina. Utöver detta finns en mängd specialuppdrag för sjuksköterskor t ex diabetes-, astma- och demenssjuksköterska. Psykiatrisk mottagning finns i Lycksele, Storuman och Vilhelmina (samt i en del kommuner). Som sjuksköterska kan du även välja att vidareutbilda dig till distriktssköterska eller i omvårdnad av äldre.