Omvårdnadspersonal

 

Undersköterska och vårdbiträde

Som omvårdnadspersonal inkluderas undersköterskor och vårdbiträden, en viktig yrkesgrupp som oftast är de som är närmast patienten. I arbetet är du in kontakt med äldre människor och de med funktionsnedsättning för att hjälpa de med deras dagliga behov på särskilt eller i eget boende. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgår från brukarens behov och syftar till att stödja och utveckla den äldres resurser. Det kan vara allt från att hjälpa dem att klä sig till att delta i sociala aktiviteter tillsammans med dem. Städning och andra hushållsarbeten tillhör även arbetsuppgifterna. De som arbetar i hemsjukvården kan utföra en del medicinska åtgärder som såromläggning, dela ut medicin från dosetter samt ge insulin. Dessa arbetsuppgifter delegeras från en sjuksköterska som står som ansvarig. Som undersköterska kan du även arbeta på gemensamma vårdavdelningarna och på läkarmottagning vid sjukstugorna.