Arbeta på en sjukstuga

För att kunna bo och leva i inlandet är det viktigt med en fungerande hälso- och sjukvård. Att arbeta på en sjukstuga i glesbygden är något helt annat än att arbeta på ett vanligt sjukhus. En sjukstuga fungerar som ett minisjukhus, där du arbetar med allt från akutsjukvård till slutenvård och i hela spannet från barnhälsovård till geriatrik.