Akutsjukvård i extrem glesbygd

Akutsjukvård i extrem glesbygd

Behoven att öka tryggheten för samer i deras arbete och för fjällvandrare, fiskare med flera har varit stora. Sjukvården har inte snabbt fått fram resurser vid olyckor i väglöst land. Projektet ”Akutsjukvård i extrem glesbygd” ska därför ge utbildning för att i väntan på avancerad ambulanssjukvård öka förmågan att ge första hjälpen och adekvat vård till sjuka och skadade.

Syftet med kursen

Tanken är att utbilda personer som arbetar i fjällvärld och extrem glesbygd i hjärt- och lungräddning och livräddande åtgärder enligt den internationellt etablerade ABCDE-modellen. Helikopterföretag och samebyar i fjällvärlden utrustas med anatomiska kartor och basal utrustning i ett medicinpack. Ett system för kontakt och styrning av resurser byggs upp tillsammans med SOS Alarm.

Hur går det till?

Distriktsläkare i inlandet ger medicinsk rådgivning till skadeplatsen via mobil-/satellittelefon. När helikoptern anländer fortsätter rådgivningen utifrån den anatomiska kartan och utrustningen i helikoptern tills mer avancerad hjälp anländer. Hela insatsen koordineras via SOS Alarm. Helge Brändström, beredskapsöverläkare vid landstingets Akut- och katastrofmedicinska centrum, AKMC, leder projektet. Det är också AKMC som praktiskt arbetar med projektet tillsammans med Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Inledningsvis har ett antal utvalda personer vid samebyar, helikopterföretag hälsocentraler och sjukstugor fått grundläggande utbildning. Parallellt har ett antal läkare och sjuksköterskor utbildats för att bli instruktörer och i framtiden breddutbilda samebyar, helikopterföretag, fjällräddare och sjukvårdspersonal i fjällnära områden. Under en försöksperiod på två år provar Västerbottens läns landsting detta koncept för akutsjukvård i extrem glesbygd. Projektet genomförs i samarbete med landstingen i Norrbottens och Jämtlands län.

 

Kontakt:

Helge Brändström, MD, överläkare i anestesi- och intensivvård

Akut- och katastrofmedicinskt centrum, AKMC, Norrlands universitetssjukhus

Telefon: 090-785 38 58, 070-319 07 95, E-post: helge.brandstrom@regionvasterbotten.se

Du kan även kontakta Glesbygdsmedicinskt centrum för mer information, du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se