ST tjänstgöring

 

ST tjänstgöring i glesbygden

I Södra Lappland kan du göra ST-tjänst inom allmänmedicin med inriktning mot glesbygdsmedicin. Inriktning mot glesbygdsmedicin innebär att det blir en förlängning med sex månader för att fokusera på glesbygdsspecifika arbetsuppgifter. Detta är ett arbete med ett bredare register av sjukvård än i någon annanstans i Sverige och miljön du vistas i är helt annorlunda än på ett vanligt sjukhus. Du arbetar med allt ifrån akutsjukvård till slutenvård och i hela spannet från barnhälsovård till geriatrik. Under din tjänstgöring får du kollegialt stöd och kompetent glesbygdsmedicinsk handledning. Våra distriktsläkare prioriterar uppdraget att handleda dig som är under utbildning. Handledningen sker både individuellt och/eller i grupp och enligt fastställt schema.

Erfarenhet av patientnära helhetssjukvård

Storuman sjukstuga bedriver akutsjukvård såväl som sedvanligt öppenvård enligt sjukstugemodellen. Som ST-läkare vid sjukstugan arbetar du i team tillsammans med bland annat distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator. Sjukstugan är en välutrustad hälsocentral med modern utrustning, digitaliserad röntgen, laboratorium samt telemedicinsk teknik som gör att det går att ta nästan alla patientkategorier samt vårdavdelning bemannad dygnet runt med akutvårdsplatser som Västerbottens Läns Landsting och kommunerna driver gemensamt.  Ambulans finns på orten och helikopter med narkosläkare finns stationerad i Lycksele cirka 20 minuter bort. Arbetet är omväxlande, stimulerande och utmanande, man får möta det mesta. Du får arbeta med människor i alla åldrar, bokstavligen från vaggan till graven. Du jobbar men kollegor med hög kompetens och med många kompetenser under samma tak.