AT tjänstgöring – Film

 

AT tjänstgöring

Om du gör AT-tjänst i Lycksele kan du göra öppenvårdsplaceringen på någon av sjukstugorna. Oavsett dina framtidsplaner är detta en erfarenhet som du kommer att ha glädje av under hela din yrkeskarriär då detta är ett jobb med ett bredare register av sjukvård än i någon annanstans i Sverige. Miljön du vistas i är helt annorlunda än på ett vanligt sjukhus. Du arbetar med allt ifrån akutsjukvård till slutenvård och i hela spannet från barnhälsovård till geriatrik.

Erfarenhet av patientnära helhetssjukvård

Akutsjukvård bedrivs såväl som sedvanligt öppenvård enligt sjukstugemodellen. Som AT-lälare vid sjukstugan i Storuman arbetar du i team tillsammans med bl.a. distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator, vilket utgör ca 40 kollegor. Sjukstugan är en välutrustad hälsocentral med modern utrustning, digitaliserad röntgen, laboratorium samt telemedicinsk teknik som gör att det går ta emot i stort sätt alla patientkategorier samt en vårdavdelning som är bemannad dygnet runt med akutvårdsplatser som Västerbottens Läns Landsting och kommunerna driver gemensamt. I Vilhelmina samarbetas det även i en familjecentral. Ambulans finns på orten och helikopter med narkosläkare finns stationerad i Lycksele ca 20 minuter bort. Arbetet är omväxlande, stimulerande och utmanande. Du får arbeta med människor i alla åldrar, bokstavligen från vaggan till graven. Du jobbar men kollegor med hög kompetens och med många kompetenser under samma tak.

 

Se filmen om hur det är att göra AT tjänst i inlandet
Ann Sellberg berättar om skillnaderna mellan att arbeta på stora sjukhus och i glesbygd. Vi får även veta att det faktiskt finns vissa likheter mellan sjukvården i Etiopien och i Storuman.