Storuman och Tärnaby sjukstugor

Storuman och Tärnabys sjukstugor är två små ”mini-sjukhus” med dygnet runt-verksamhet.  

Storuman sjukstuga

Storuman  sjukstuga bedriver akutsjukvård och öppenvård enligt sjukstugemodellen. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator. Sjukstugan är en välutrustad hälsocentral med modern utrustning, digitaliserad röntgen, laboratorium samt telemedicinsk teknik som gör det möjligt att ta emot nästan alla patientkategorier. Det finns en vårdavdelning som är bemannad dygnet runt med akutvårdsplatser som Västerbottens Läns Landsting och kommunerna driver gemensamt. Kommunen och sjukstugan samarbetar även i en familjecentral. Ambulans finns på orten och helikopter med narkosläkare finns stationerad i Lycksele.

Tärnaby sjukstuga

Tärnaby sjukstuga är en liten enhet med stort hjärta för sina patienter. Där tar man hand om patienter från Slussfors i öster mot Sorseles gräns i norr, Vilhelminas i söder och Norge i väster. Under turistsäsongen kan det vara upp till 25 000 personer i området. Sjukstugan är ett välutrustat ”mini-sjukhus”med akutvårdsplatser, röntgen, BVC, MVC och laboratorium. Ett gott samarbete finns med ambulanshelikopter och norsk sjukvård. Närmaste lasarett finns i Lycksele, 23 mil bort. Det fungerar bra med hjälp av telemedicin och digitaliserad röntgen.

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta på sjukstugorna kan du se filmen här nedanför:

Inbjudan studiebesök

Det är möjligt att arbeta i sjukstugorna antingen under en kortare eller längre period. Du får tillgång till erfarna medarbetare som finns till hands för handledning och stöd. Du arbetar i team med distriktsläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera. Om du är intresserad att arbeta en period i någon av sjukstugorna finns det hjälp till boende. Om detta låter som något du skulle vara intresserad av kan ett studiebesök vara ett bra första steg. Då får du mer information hur det är att leva och jobba i glesbygden.