Intervju med Peter Berggren – distriksläkare

 

Lyssna på intervjun med Peter Berggren en distriktläkare i glesbygden för att få mer information hur det är att arbeta i glesbygden och hur det är att leva i glesbygden.