Läkare

 

Läkare

Vill du arbeta med ett läkarjobb som inte är likt något annat läkarjobb och där du får nya utmaningar varje dag? Då ska du arbeta med glesbygdssjukvård med oss i Södra Lappland. Arbete i södra Lappland innebär att du får erfarenhet av patientnära helhetssjukvård. Det innebär att arbetet är omväxlande, stimulerande och utmanande. Du får arbeta med människor i alla åldrar, bokstavligen från vaggan till graven och jobbar med kollegor med hög kompetens och med många kompetenser under samma tak.

Arbetsområden i en sjukstuga

Storuman sjukstuga bedriver akutsjukvård och öppenvård enligt sjukstugemodellen. Som läkare vid sjukstugan arbetar du i team tillsammans med bl.a. distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator. Sjukstugan är en välutrustad hälsocentral med modern utrustning, digitaliserad röntgen, laboratorium samt telemedicinsk teknik som gör det möjligt att ta emot nästan alla patientkategorier. Det finns en vårdavdelning som är bemannad dygnet runt med akutvårdsplatser som Västerbottens Läns Landsting och kommunerna driver gemensamt. Kommunen och sjukstugan samarbetar även i en familjecentral. Ambulans finns på orten och helikopter med narkosläkare finns stationerad i Lycksele ca 20 minuter bort. Detta en erfarenhet som du kommer att ha glädje av under hela din yrkeskarriär om du väljer arbeta i glesbygden. Miljön du vistas i är helt annorlunda än på ett vanligt sjukhus. Du arbetar med allt ifrån akutsjukvård till slutenvård och i hela spannet från barnhälsovård till geriatrik. Om du har intresse av att forska på en del av din tjänst är det något som är möjligt även här i glesbygden.  

Inbjudan studiebesök

Det är möjligt att arbeta i sjukstugan antingen under en kortare eller längre period. Du får tillgång till erfarna medarbetare som finns till hands för handledning och stöd. Du arbetar i team med distriktsläkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera. Om du är intresserad att arbeta en period i sjukstugan i glesbygden finns det hjälp till boende. Om detta låter som något du skulle vara intresserad av kan ett studiebesök vara ett bra första steg. Då får du mer information hur det är att leva och jobba här i glesbygden. 

Kontakta Glesbygdsmedicinskt centrum

Är du intresserad av att arbeta i glesbygd eller vill komma på studiebesök till Glesbygdsmedicinskt centrum, skriv in din e-post i formuläret nedan samt inom vilket område du vill arbeta så kontaktar vi dig. Vi handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@vll.se.

 

Glesbygdsmedicinskt centrum