Sjuksköterskestudent

Sjuksköterskestudent

För dig som sjuksköterskestudent finns det möjlighet att under utbildningstiden göra stora delar av den verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på sjukstugor, hälsocentraler och i kommunal hälso- och sjukvård i Västerbottens inland. Det kan leda till ett ansvarsfullt och utvecklande arbete i glesbygd. För dig som önskar försöker vi även hjälpa dig med sommarjobb.