Sjuksköterskestudent

 

Sjuksköterskestudent

För dig som sjuksköterskestudent finns det möjlighet att under utbildningstiden göra stora delar av den verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på sjukstugor, hälsocentraler och i kommunal hälso- och sjukvård i Västerbottens inland. Det kan leda till ett ansvarsfullt och utvecklande arbete i glesbygd. För dig som önskar försöker vi även hjälpa dig med sommarjobb.

Examensarbete

Du kan även skriva ditt examensarbete om vård i glesbygd. Är detta något du är intresserad av är du välkommen att höra av dig till Glesbygdsmedicinskt Centrum för att få hjälp att utveckla dina tankar eller få tips och idéer.

Exempel på C- och D uppsatser som pågår för sjuksköterskestuderande:

– Möjligheter och hinder för kommunikation i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan – En litteraturstudie

– Patienters upplevelser av hur hemodialysbehandling påverkar livet

– Upplevelser och erfarenheter av att leva med MRSA – Ett patientperspektiv

– Patienters upplevelser av att leva med en livshotande sjukdom

– Distriktsköterskans upplevelse av mötet med flyktingar i glesbygd – en kvalitativ intervjustudie

– Upplevelsen av att medverka i akutsjukvård bland avdelningssjuksköterskor i glesbygd – En intervjustudie

– Stillasittande i arbetet – kunskaper och attityder

 

Glesbygdmedicinskt centrum – Handledning

Glesbygdsmedicinskt centrum handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@vll.se.

 

Glesbygdsmedicinskt centrum