Läkarstudenter

Praktik för läkarstudenter

Som läkarstudent kan du göra praktik på någon av sjukstugorna, det innebär att du får vara med om väldigt många olika saker. Vi bedriver akutsjukvård såväl som sedvanligt öppenvård enligt sjukstugemodellen. Arbetet sker i team tillsammans med bl.a. distriktsläkare, distriktssköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kurator. Sjukstugorna är en välutrustad hälsocentral med modern utrustning, digitaliserad röntgen, laboratorium samt telemedicinsk teknik som gör att det går att ta emot i stort sätt alla patientkategorier samt vårdavdelning som är bemannad dygnet runt med akutvårdsplatser som Västerbottens Läns Landsting och kommunerna driver gemensamt. I Vilhelmina samarbetar även i en familjecentral. Ambulans finns på orten och helikopter med narkosläkare finns stationerad i Lycksele ca 20 minuter bort. Arbetet är omväxlande, stimulerande och utmanande. Du får arbeta med människor i alla åldrar, bokstavligen från vaggan till graven. Du jobbar men kollegor med hög kompetens och med många kompetenser under samma tak.

Unik erfarenhet

Oavsett dina framtidsplaner är detta en erfarenhet som du kommer att ha glädje av under hela din yrkeskarriär. Detta är ett jobb med ett bredare register av sjukvård än i någon annanstans i Sverige. Miljön du vistas i är helt annorlunda än på ett vanligt sjukhus. Du arbetar med allt ifrån akutsjukvård till slutenvård och i hela spannet från barnhälsovård till geriatrik. Sjukstugorna erbjuder även möjlighet att arbeta som läkarassistent på sommaren. Du även få tips och hjälp för att göra examensjobb om glesbygdsjukvård.

Kontakta Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se.

Glesbygdsmedicinskt centrum